Garantija

Visām pārdošanā esošajām precēm tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija no 2 līdz 5 gadiem.

Garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā. Saņemot preci, Jūs papildus saņemat garantijas apliecību ar atrunātiem garantijas nosacījumiem.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju,  kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons.


Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts:


      modeļa nosaukums

      sērijas numurs

      pārdošanas datums

      garantijas termiņš

      skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums

      pārdevēja un pircēja paraksts.


Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiks atzīts pār spēkā neesošu.


Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotāj rūpnīcas noteikumiem.

Garantija tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.